8 am to 6 pm

Thứ 2 đến Chủ Nhật

TP. Hồ Chí Minh

Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh

So sánh các bảng liệt kê

Cách lấy lại tiền thuế Thu Nhập Cá Nhân khi bán bất động sản sở hữu duy nhất

Cách lấy lại tiền thuế Thu Nhập Cá Nhân khi bán bất động sản sở hữu duy nhất

Có lẽ còn khá nhiều người chưa biết đến quy định đựơc miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán đi bất động sản sở hữu duy nhất, hầu hết khi bán nhà thì chúng ta chỉ chú ý việc ghi giảm giá nhà trong hợp đồng chuyển nhượng khi làm ở văn phòng công chứng để giảm được phần thuế […]